POZIV na psihološko testiranje za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto specijalizanta neurologije

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Popovača, 6. rujna 2019.

POZIV

Psihološko testiranje za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto specijalizanta neurologije u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, izvršit će se dana 11. rujna 2019. godine (srijeda) u 8 sati u upravi Bolnice (soba broj 16), za kandidatkinju koja je ispunila formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koja je dostavila potpunu i pravovremenu prijavu:

1. Nataša Biondić, dr.med.

Razgovor i provjera znanja, sposobnosti i vještina s kandidatkinjom koja ispunjava formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koja je dostavila potpunu i pravovremenu prijavu, te izvršila psihološko testiranje izvršit će se istog dana 11. rujna 2019. godine (srijeda) nakon obavljenog psihološkog testiranja u Poliklinici za neurologiju i neurofiziološku dijagnostiku.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK