POZIV na psihološko testiranje za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto specijalizanta neurologije

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Popovača, 6. rujna 2019.

POZIV

Psihološko testiranje za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto specijalizanta neurologije u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, izvršit će se dana 11. rujna 2019. godine (srijeda) u 8 sati u upravi Bolnice (soba broj 16), za kandidatkinju koja je ispunila formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koja je dostavila potpunu i pravovremenu prijavu:

1. Nataša Biondić, dr.med.

Razgovor i provjera znanja, sposobnosti i vještina s kandidatkinjom koja ispunjava formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koja je dostavila potpunu i pravovremenu prijavu, te izvršila psihološko testiranje izvršit će se istog dana 11. rujna 2019. godine (srijeda) nakon obavljenog psihološkog testiranja u Poliklinici za neurologiju i neurofiziološku dijagnostiku.

posjete

eliste čekanja

radno vrijeme ambulanti

ankete

posudionica

pristup informacijama

udruga bolesnika

infopac

3q2020