POZIV na psihološko testiranje za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto specijalizanta kliničke radiologije

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Popovača, 6. rujna 2019.

POZIV

Psihološko testiranje za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto specijalizanta kliničke radiologije u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, izvršit će se dana 11. rujna 2019. godine (srijeda) u 8 sati u upravi Bolnice (soba broj 16), za kandidate koji su ispunili formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave, kako slijedi:

1. Hatvalić Roko,dr.med.
2. Katarina Buneta, dr.med.
3. Omazić Bože,dr.med.
4. Anja Baćan,dr.med.
5. Josip Hrabar,dr.med.
6. Brian Jacob Melamed,dr.med.
7. Ivana Fumiš,dr.med.

Razgovor i provjera znanja, sposobnosti i vještina s kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave, te izvršili psihološko testiranje izvršit će se istog dana 11. rujna 2019. godine (srijeda) nakon obavljenog psihološkog testiranja u upravi Bolnice (soba broj 16) .

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK