POZIV na psihološko testiranje za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnika fizioterapije

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Popovača, 6. rujna 2019

POZIV

Psihološko testiranje za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnika fizioterapije u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, izvršit će se dana 11. rujna 2019. godine (srijeda) u 8,00 sati u restoranu Bolnice, za kandidate koji su ispunili formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave, kako slijedi:

1. Ana Hrabar
2. Jan Nekvapil
3. Martina Komerički
4. Tena Kesegić
5. Josipa Tremac
6. Valentina Orešković
7. Ana Slakoper
8. Karla Rožanković
9. Barbara Fritz

Razgovor i provjera znanja, sposobnosti i vještina s kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave, te izvršili psihološko testiranje izvršit će se istog dana 11. rujna 2019. godine (srijeda) nakon psihološkog testiranja u restoranu Bolnice kako slijedi:

1. Ana Hrabar
2. Jan Nekvapil
3. Martina Komerički
4. Tena Kesegić
5. Josipa Tremac
6. Valentina Orešković
7. Ana Slakoper
8. Karla Rožanković
9. Barbara Fritz
10. Mirela Varga

posjete

eliste čekanja

radno vrijeme ambulanti

ankete

posudionica

pristup informacijama

udruga bolesnika

infopac