ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA - za magistra/u socijalnog rada – PRIPRAVNIK – 1 kandidat

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR.IVAN BARBOT POPOVAČA
URBROJ: DA/MP 2176-128-02-4456-2/19.
Popovača, 18. listopada 2019.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA od 15. listopada 2019. godine donosim

 

ODLUKU

o djelomičnom poništenju natječaja za magistra/u socijalnog rada – PRIPRAVNIK – 1 kandidat

Objavljeni natječaj u dijelu za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme – za radno mjesto magistar/ra socijalnog rada, koji je objavljen na Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA poništava se, jer Hrvatski zavod za zapošljavanje nije dao pozitivnu ocjenu.

 

 

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR.IVAN BARBOT POPOVAČA

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK