ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA - za magistra/u socijalnog rada – PRIPRAVNIK – 1 kandidat

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR.IVAN BARBOT POPOVAČA
URBROJ: DA/MP 2176-128-02-4456-2/19.
Popovača, 18. listopada 2019.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA od 15. listopada 2019. godine donosim

 

ODLUKU

o djelomičnom poništenju natječaja za magistra/u socijalnog rada – PRIPRAVNIK – 1 kandidat

Objavljeni natječaj u dijelu za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme – za radno mjesto magistar/ra socijalnog rada, koji je objavljen na Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA poništava se, jer Hrvatski zavod za zapošljavanje nije dao pozitivnu ocjenu.

 

 

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR.IVAN BARBOT POPOVAČA

posjete

eliste čekanja

radno vrijeme ambulanti

ankete

posudionica

pristup informacijama

udruga bolesnika