POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO FARMACEUTSKOG TEHNIČARA/KE - PRIPRAVNIKA

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Popovača, 18. studeni 2019.


POZIV


PSIHOLOŠKO TESTIRANJE ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO FARMACEUTSKOG TEHNIČARA/KE - PRIPRAVNIKA u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, izvršit će se dana 20. studenog 2019. godine (srijeda) u 8,00 sati na Odjelu za forenzičku psihijatriju (III-e) u kabinetu psihologa za kandidatkinju koja je ispunila formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koja je dostavila potpunu i pravovremenu prijavu, kako slijedi:

1.Nives Celinšćak

Razgovor i provjera znanja, sposobnosti i vještina s kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave, te izvršili psihološko testiranje izvršit će se istog dana u 9.15 sati u Bolničkoj ljekarni.


1.Tin Butković
2.Nenad Vidaković
3.Nives Celinšćak

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK