POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE ZA PRIJAM U RADNI ODNOS - DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIZANT IZ PSIHIJATRIJE

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
15. siječnja 2021. godine

 


POZIVPsihološko testiranje za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto specijalizanta psihijatrije u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, izvršit će se dana 20. siječnja 2021. godine (srijeda) u 9,00 sati u restoranu Bolnice kako slijedi:

1. Haidi Yako                               6.Perina Grginović
2. Karla Kovačević                      7.Lovre Baljkaš
3. Vitomir Huljev                          8.Tomislav Šaško
4. Matea Omazić                         9.Suzana Radić
5. Trpimir Matoković                  10.Natalija Jandrijević

 

Razgovor i provjera znanja, sposobnosti i vještina s kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave, te izvršili psihološko testiranje izvršit će se istog dana 20. siječnja 2021. godine (srijeda) u 10,30 sati nakon psihološkog testiranja.