ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME I UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU IZ PSIHIJATRIJE

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR.IVAN BARBOT POPOVAČA
URBROJ: DA/MP 2176-128-02-3946-2/21.
Popovača, 21. siječnja 2021.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Narodnim novinama broj: 131 od 27.11.2020. godine donosim

ODLUKU
o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije izabrani su:

1. Vitomir Huljev, dr.med.
2. Matea Omazić,dr.med.
3. Haidi Yago, dr.med.
4. Trpimir Matoković, dr.med.
5. Natalija Jadrijević, dr.med.

Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
Po primitku odluke imenovani su dužni javiti se Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova radi zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o radu.

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije koji je objavljen u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se deset kandidata i to: Haidi Yago, dr.med., Karla Kovačević, dr.med., Vitomir Huljev, dr.med., Matea Omazić, dr.med., Trpimir Matoković, dr.med., Perina Grginović, dr.med., Lovre Baljkas, dr.med., Tomislav Šaško, dr.med., Suzana Radić dr.med. i Natalija Jadrijević., dr.med.

Nakon uvida u roku pristigle zamolbe utvrđeno je da svi ispunjavaju formalne uvjete natječaja za pristup provjeri znanja i vještina i razgovoru, ali tri kandidata nisu pristupili i to Suzana Radić, dr.med., Perina Grginović, dr.med. i Tomislav Šaško, dr.med.

Nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora s kandidatima koji su pristupili, za dvoje kandidata Lovru Baljkas i Karlu Kovačević Povjerenstvo je utvrdilo da nemaju opća i specifična znanja za traženu specijalizaciju. Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se u radni odnos prime kandidati koji su zadovoljili sve zadane kriterije i to: Vitomir Huljev, dr.med., Matea Omazić, dr.med., Haidi Yago, dr.med., Trpimir Matoković, dr.med. i Natalija Jadrijević, dr.med.

   Ravnateljica:
  prim. Marina Kovač, dr.med.

Dostaviti:
1. Prijavljeni kandidati
2. Web stranica Bolnice
3. Oglasna ploča
4. Pismohrana.

ODLUKA