ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME PRVOSTUPNIKA/CE FIZIOTERAPIJE - PRIPRAVNIKA

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-1318-4/21
Popovača, 7. travnja 2021.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA OD 12.3.2021. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
prvostupnika/ce fizioterapije - pripravnika


Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne/og prvostupnice/ka fizioterapije - pripravnika izabrana je:

1. Lorena Kutleša

Imenovana kandidatkinja zasnovati će radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, o čemu će biti naknadno obaviještena.

Ukoliko se ne dobije suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s kandidatkinjom se neće sklapati ugovor o radu.

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž za radno mjesto prvostupnika/ce fizioterapije - pripravnika, koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se 13 kandidata i to: Marin Jurašinović, Lucija Bart, Lorena Kutleša, Sara Mihić, Mirjana Škrlec, Marko Lončar, Tanja Picak, Teodora Đerić, Ana Raspasović, Tena Šojat, Tamara Matijević, Luka Puškić i Filip Jurić.

Nakon uvida u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja za pristup provjeri znanja i vještina i razgovoru ispunjavaju kandidati: Marin Jurašinović, Lucija Bart, Lorena Kutleša, Sara Mihić, Mirjana Škrlec, Marko Lončar, Tanja Picak, Teodora Đerić, Tena Šojat, Tamara Matijević i Filip Jurić.

Nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora sa slijedećim kandidatima koji su pristupili: Marin Jurašinović, Lucija Bart, Lorena Kutleša, Marko Lončar, Tanja Picak, Teodora Đerić, Tena Šojat i Tamara Matijević , Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u radni odnos primi kandidatkinja koja je zadovoljila sve zadane kriterije: Lorena Kutleša.

   Ravnateljica:
  prim. Marina Kovač, dr.med.
Dostaviti:
1. Prijavljeni kandidati
2. Web stranica Bolnice
3. Oglasna ploča
4. Pismohrana.