ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME PRVOSTUPNIKA/CE MEDICINSKE RADIOLOGIJE - PRIPRAVNIKA

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-1318-2/21
Popovača, 7. travnja 2021.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA OD 12.3.2021. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
prvostupnika/ce medicinske radiologije - pripravnika


Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dva/ije prvostupnika/ce medicinske radiologije - pripravnika izabrane su:

1. Stela Pavičić
2. Matea Leček

Imenovane kandidatkinje zasnovati će radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, o čemu će biti naknadno obaviještene.

Ukoliko se ne dobije suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s kandidatkinjom se neće sklapati ugovor o radu.

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž za radno mjesto prvostupnika/ce medicinske radiologije - pripravnika, koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se 12 kandidata i to: Ariane Kalamber, Kristina Lutz, Antonio Ćorluka, Stela Pavičić, Tomislav Marjanović, Marijana Cestarić, Antonio Pelikan, Matea Leček, Mihael Krog, Anja Ivanda, Hrvoje Horvat i Eugen Marić.

Nakon uvida u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja za pristup provjeri znanja i vještina i razgovoru ispunjavaju kandidati: Ariane Kalamber, Kristina Lutz, Antonio Ćorluka, Stela Pavičić, Marijana Cestarić, Antonio Pelikan, Matea Leček, Mihael Krog, Anja Ivanda, Hrvoje Horvat i Eugen Marić.

Nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora sa slijedećim kandidatima koji su pristupili: Ariane Kalamber, Stela Pavičić, Marijana Cestarić, Antonio Pelikan, Matea Leček i Mihael Krog, Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u radni odnos prime kandidatkinje koje su zadovoljile sve zadane kriterije: Stela Pavičić i Matea Leček.

   Ravnateljica:
  prim. Marina Kovač, dr.med.
Dostaviti:
1. Prijavljeni kandidati
2. Web stranica Bolnice
3. Oglasna ploča
4. Pismohrana.