ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA – PRIPRAVNIK

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1318-8/21
Popovača, 14. travnja 2021.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA OD 12.3.2021. godine donosim

ODLUKU
o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
fizioterapeutski tehničar/ka – pripravnik

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jedne/og fizioterapeutskog tehničara/ke - pripravnika izabrana je:

1. Valentina Davosir

Imenovana kandidatkinja zasnovati će radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, o čemu će biti naknadno obaviještena.

Ukoliko se ne dobije suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s kandidatkinjom se neće sklapati ugovor o radu.

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž za radno mjesto fizioterapeutski tehničar/ka - pripravnika, koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se 4 kandidata i to: Benedikt Bakoš, Adam Akkad, Martina Čukelj i Valentina Davosir.

Nakon uvida u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja za pristup provjeri znanja i vještina i razgovoru ispunjavaju kandidati: Benedikt Bakoš, Adam Akkad, Martina Čukelj i Valentina Davosir.

Nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora sa slijedećim kandidatima koji su pristupili: Benedikt Bakoš, Adam Akkad, Martina Čukelj i Valentina Davosir, Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u radni odnos primi kandidatkinja koja je zadovoljila sve zadane kriterije: Valentina Davosir

   Ravnateljica:
  prim. Marina Kovač, dr.med.

 

Dostaviti:
1. Prijavljeni kandidati
2. Web stranica Bolnice
3. Oglasna ploča
4. Pismohrana.