ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA ODLUKE O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME PRVOSTUPNIKA/CE RADNE TERAPIJE-PRIPRAVNIKA

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1318-5-1/21
Popovača, 22. travnja 2021.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme prvostupnika/ce radne terapije-pripravnika i Odluke o izboru kandidata od 12. travnja 2021. godine donosim

ODLUKU

o poništenju dijela Odluke o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme prvostupnika/ce radne terapije-pripravnika

Objavljena odluka o odabiru kandidatkinje Anamarije Žarković, za prijam u radni odnos na određeno vrijeme –PRIPRAVNIKA, URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1318-5/21. od 12. travnja 2021. godine poništava se u dijelu točke br. 1, jer je kandidatkinja pismeno putem maila dana 19. travnja odustala od prijama u radni odnos.

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme prvostupnika/ce radne terapije-pripravnika izabire se
druga kandidatkinja prema ukupnom zbiru bodova tabelarnog prikaza kandidata i to:

1. Francić Božica

Imenovana kandidatkinja zasnovati će radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, o čemu će biti naknadno obaviještena.

Ukoliko se ne dobije suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s kandidatkinjom se neće sklapati ugovor o radu. 

   Ravnateljica:
  prim. Marina Kovač, dr.med.

 

Dostaviti:

1.Web stranica Bolnice,
2. Svi kandidati,
3. Pismohrana.

ODLUKA