POZIV ZA RAZGOVOR I PROVJERU ZNANJA,SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA-MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
26. svibnja 2021.

POZIV

Razgovor i provjera znanja, sposobnosti i vještina s kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za medicinsku sestru/tehničara,a koji su dostavili potpune i pravovremene prijave, te izvršili psihološko testiranje izvršit će se 27. svibnja 2021. godine (četvrtak) u 9,00 sati u restoranu Bolnice.

1. Samanta Prebeg
2. Kristina Pavlović
3. Anita Repinac
4. Lorena Kovačić
5. Kristina Cvetko
6. Dorotea Buić
7. Suzana Pintarić
8. Ivana Mikulčić
9. Anamarija Kuntić
10. Adam Ilčić
11. Paula Ožegović
12. Ana Novak
13. Mia Šimičić
14. Bernarda Zorko Starčić
15. Dominik Sakač