ODLUKA O ODABIRU JEDNOG KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME PRVOSTUPNIKA/CE SESTRINSTVA

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1408-7-1/21.

Popovača, 28. svibnja 2021.

         

                Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Narodnim novinama broj: 42 od 21.4.2021. godine donosim          

                                

ODLUKU

o odabiru jednog kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

prvostupnika/ce sestrinstva

          

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme prvostupnika/ice sestrinstva izabrana je:  

  1. Valentina Hanžek

 

Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Po primitku odluke imenovana je dužna javiti se Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova radi zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o radu.

                            

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos prvostupnika/ice sestrinstva koji je objavljen u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se četiri kandidata i to: Valentina Hanžek, Iva Lež, Ivana Janžić i Ivana Kovačević.

                                 

Nakon uvida u četiri u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja za psihološko testiranje i pristupu provjeri znanja i vještina i razgovoru ispunjavaju dvoje kandidata i to: Valentina Hanžek i Ivana Kovačević.  Psihološkom testiranju nije pristupila  Ivana Kovačević.

Nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora s kandidatkinjom koja je pristupila, Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se u radni odnos primi kandidatkinja koja je zadovoljila sve zadane kriterije i to: Valentina Hanžek.

Ravnateljica:

prim. Marina Kovač, dr.med.

Dostaviti:       

  1. Prijavljeni kandidati
  2. Web stranica Bolnice
  3. Oglasna ploča
  4. Pismohrana.