ODLUKA O ODABIRU DVA KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME SPREMAČA/ICE

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1408-10-1/21.

Popovača, 1. lipnja 2021. godine

         

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Narodnim novinama broj: 42 od 21.04.2021. godine donosim

ODLUKU

o odabiru  dva kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

spremača/ice

          

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme  spremača/ice izabrani su:  

  1. Dijana Idžan
  2. Marko Erdelj

Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od jednog mjeseca.

Po primitku odluke imenovani su dužni se javiti  Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova radi zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o radu.

                            

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos spremača/ice koji je objavljen u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se šesnaest kandidata i to: Anita Poljak, Ružica Tutić, Jasna Jakovljević, Ana-Marija Šošić, Antonija Đerek, Dijana Idžan, Ružica Puhek, Natalija Kos, Jadranka Lenart, Lucija Žegor, Mirjana Šebalj, Terezija Karasić, Katica Puljić, Jasminka Dikić, Smola Vlasta i Marko Erdelj.

                                 

Nakon uvida u šesnaest u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja za pristup provjeri znanja i vještina i razgovoru ispunjava jedanaest kandidata i to:  Anita Poljak, Jasna Jakovljević, Ana-Marija Šošić, Antonija Đerek, Dijana Idžan, Natalija Kos, Jadranka Lenart, Lucija Žegor, Terezija Karasić,  Jasminka Dikić i Marko Erdelj.

Nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora s kandidatima koji su pristupili, Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se u radni odnos prime kandidati koji su zadovoljili sve zadane kriterije i to: Dijana Idžan i Marko Erdelj.

Ravnateljica:

prim. Marina Kovač, dr.med.

Dostaviti:       

  1. Prijavljeni kandidati
  2. Web stranica Bolnice
  3. Oglasna ploča
  4. Pismohrana.