ODLUKA O ODABIRU TRI KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1408-7-1/21.

Popovača, 1. lipnja 2021.

                Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Narodnim novinama broj: 42 od 21.4.2021. godine donosim           

                                

ODLUKU

o odabiru tri kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

medicinska sestra/tehničar

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme medicinske sestre/tehničara izabrani su:  

  1. Lorena Kovačić
  2. Bernarda Zorko Starčić
  3. Adam Ilčić

 

Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od jednog mjeseca.

Po primitku odluke imenovani su dužni se javiti Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova radi zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o radu.

                            

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos medicinske sestre/tehničara koji je objavljen u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se sedamnaest kandidata i to: Samanta Prebeg, Kristina Pavlović, Lorena Dravinac, Anita Repinac, Lorena Kovačić, Kristina Cvetko, Dorotea Buić, Suzana Pintarić, Ivana Mikulčić, Anamarija Kuntić, Adam Ilčić, Paula Ožegović, Ana Novak, Mia Šimičić, Bernarda Zorko Starčić, Ana Ćorić i Dominik Sakač.

                                 

Nakon uvida u sedamnaest u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja za psihološko testiranje i pristupu provjeri znanja i vještina i razgovoru ispunjavaju petnaest kandidata i to: Samanta Prebeg, Kristina Pavlović, Anita Repinac, Lorena Kovačić, Kristina Cvetko, Dorotea Buić, Suzana Pintarić, Ivana Mikulčić, Anamarija Kuntić, Adam Ilčić, Paula Ožegović, Ana Novak, Mia Šimičić, Bernarda Zorko Starčić, i Dominik Sakač.

Nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora s kandidatima koji su pristupili, Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se u radni odnos prime kandidati koji su zadovoljili sve zadane kriterije i to: Lorena Kovačić, Bernarda Zorko Starčić i Adam Ilčić.

Ravnateljica:

prim. Marina Kovač, dr.med.

Dostaviti:       

  1. Prijavljeni kandidati
  2. Web stranica Bolnice
  3. Oglasna ploča
  4. Pismohrana.