ODLUKA O ODABIRU DVA KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME POMOĆNI RADNIK

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1408-9-1/21.

Popovača, 1.6. 2021. godina

         

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Narodnim novinama broj: 42 od 21.04.2021. godine donosim

 

ODLUKU

o odabiru dva kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

pomoćni radnik

          

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme  pomoćnog radnika izabrani su:  

  1. Davor Cvetko
  2. Antonio Bošnjak

 

                     

Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od jednog mjeseca.

Po primitku odluke imenovani su dužni javiti se Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova radi zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o radu.

                            

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos  pomoćnog radnika koji je objavljen u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se trinaest kandidata i to: Davor Cvetko, Eugen Matas, Stjepan Grdić, Marko Erdelj, Mijo Milatović, Antonio Bošnjak, Tomislav Devčić, Marko Jelaš, Antun Hajek, Srečko Horvat, Luka Kraševac, Nikola Vlašić i Josip Milatović.

                                 

Nakon uvida u trinaest u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja za pristup provjeri znanja i vještina i razgovoru ispunjava devet  kandidata i to:  Davor Cvetko, Antonio Bošnjak, Tomislav Devčić, Marko Jelaš, Antun Hajek, Srečko Horvat, Luka Kraševac, Nikola Vlašić i Josip Milatović, ali troje nisu pristupili i to: Tomislav Devčić, Luka Kraševac i Nikola Vlašić.

Nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora s kandidatima koji su pristupili, Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se u radni odnos prime kandidati koji su zadovoljili sve zadane kriterije i to: Davor Cvetko i Antonio Bošnjak.

Ravnateljica:

prim. Marina Kovač, dr.med.

Dostaviti:       

  1. Prijavljeni kandidati
  2. Web stranica Bolnice
  3. Oglasna ploča
  4. Pismohrana.