NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA POMOĆNIKA OBDUCENTA-RADNA MJESTA IV VRSTE U NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

NEUROPSIHIJATIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
URBROJ: DA 2176-128-02- 2973/21.
Popovača, 31. kolovoza 2021.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, objavljuje se

NATJEČAJ
ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA POMOĆNIKA OBDUCENTA-RADNA MJESTA IV VRSTE U NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

1. pomoćnik obducenta – 1 izvršitelj

Stručna sprema i ostali uvjeti:
- NKV, završen program osposobljavanja za njevatelja/icu
- probni rad od 1 mjeseca

Sukladno Članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih pod točkom 1. koji se odnose na stručnu spremu kandidati nisu dužni dostavljati prilikom javljanja na interni natječaj, budući će se ispunjavanje tih uvjeta utvrđivati na temelju podataka i dokumenata iz kadrovske evidencije NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA.

Pisane prijave dostavljaju se ravnateljici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA u roku od 10 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA Jelengradska 1, 44 317 Popovača ili na urudžbeni zapisnik uz napomenu «Natječaj za radno mjesto – pomoćnik obducenta– ne otvarati».

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

   NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
  DR.IVAN BARBOT POPOVAČA