ODLUKA O PONIŠTENJU PRODAJE RASHODOVANOG VOZILA

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Broj: DA/JT 2176-128-02-940-8/21
Popovača, 29. rujan 2021.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, donosim

 

 

O D L U K U
o poništenju

 

1. Donosi se Odluka o poništenju Odluke broj: DA/JT 2176-128-02-940-6/21, za prodaju rashodovanog vozila – Traktor IMT 549342 sa kabinom, godina proizvodnje 1988.

2. Licitacijom traktora najpovoljniju ponudu ponudio je ponuditelj Goran Nekić, Krk, Zagrebačka 20, u iznosu od 20.290,00 kuna uvećano za PDV od 25% (5.072,50 kuna), za koju je isti odustao dana 29. rujna 2021. godine.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA