ODLUKA O PRODAJI RASHODOVANOG VOZILA LICITACIJOM

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Broj: DA/JT 2176-128-02-3365-4/21
Popovača, 13. listopad 2021.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, donosim

O D L U K U
o prodaji rashodovanog vozila licitacijom

 

1. Donosi se Odluka o prodaji rashodovanog vozila, prema Zapisniku komisije za prodaju istog, koji je sastavni dio ove Odluke.

2. Za rashodovano vozilo – Traktor IMT 549342 sa kabinom, godina proizvodnje 1988., ponudu u iznosu od 15.000,00 kuna uvećano za PDV od 25% (3.750,00 kuna), što ukupno iznosi 18.750,00 kuna ponudio je najpovoljniji ponuditelj BERICAR d.o.o., Novo Čiče, Brezovačka 18.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNCA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA