ODLUKA O PRODAJI RASHODOVANOG VOZILA LICITACIJOM

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Broj: DA/BĐ 2176-128-02-1414-9/22
Popovača, 17. svibanj 2022.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, donosim

O D L U K U
o prodaji rashodovanog vozila licitacijom

1. Donosi se Odluka o prodaji rashodovanog vozila, prema Zapisniku komisije za prodaju istog, koji je sastavni dio ove Odluke.

2. Za rashodovano vozilo – Peugeot Partner 1,4 Combi, godina proizvodnje 2007., ponudu u iznosu od 4.000,00 kuna uvećano za PDV od 25% (1.000,00 kuna), što ukupno iznosi 5.000,00 kuna ponudio je najpovoljniji ponuditelj Branko Bašić, Mlinovi 75, Zagreb.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.