„50 milijuna koraka za epilepsiju“

„50 milijuna koraka za epilepsiju“

Dana 04.veljače 2024. godine održana je tradicionalna šetnja povodom Međunarodnog dana epilepsije. Tim putem želimo podići razinu svijesti o epilepsiji od koje boluje 50 milijuna ljudi na svijetu.

Na sada već tradicionalnom obilježavanju u šetnji je sudjelovalo 104 osoba, prijeđeno je 10,924 koraka, što daje ukupnu brojku od 1.136,096 sakupljenih koraka za hvale vrijednu kampanju. A ovim putem želimo se pohvaliti da je najmlađi polaznik šetnje bio šestomjesečni Jan sa svojom majkom.

Nakon šetnje djelatnici Odsjeka za prehranu i dijetetiku Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Babrot Popovača pripremili su i podijelili topli obrok za sve sudionike.

U ovogodišnju akciju uključile su se Osnovna škola Zorke Sever, Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača, Podružnica Hrvatske komore medicinskih sestara Sisačko-moslavačke županije, Opća bolnica Sisak i Srednja škola Viktorovac.