Održana akcija upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica

Dana 07. veljače 2018. godine održana je akcija za upis u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Akcija je održana u Petrinjskoj kući zdravlja u suradnji sa Zakladom Ana Rukavina. Kroz 2 sata, koliko je trajala akcija, prikupljena su 32 uzorka krvi. Akciju su podržali i djelatnici Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot.