ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO DOKTOR MEDICINE-SPECIJALISTA PSIHIJATAR

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-784-3/23
Popovača, 13. ožujka 2023.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Zavodu za zapošljavanje 23. veljače 2023. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
za radno mjesto doktor medicine-specijalista psihijatar

1. Dijana Staver, dr.med., odabire se kao kandidatkinja za radno mjesto doktor medicine-specijalista psihijatar u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR.IVAN BARBOT POPOVAČA.

2. Kandidatkinja se prima na rad na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada.

3. Izabrana kandidatkinja dužna je javiti se Odsjeku za pravne i kadrovske poslove NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA radi dogovora o stupanju na rad.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.